Στρατηγική δεξιοτήτων BeWell

(Έκδοση 1.1)

Η στρατηγική BeWell Skills αφορά την ψηφιακή και πράσινη αναβάθμιση και επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.
Παράγεται από ένα κίνημα πολλών ενδιαφερομένων μερών, που δημιουργήθηκε από και με το εργατικό δυναμικό της υγείας και της περίθαλψης.

Η στρατηγική αυτή αναπτύσσεται σε δύο εκδόσεις. Αυτή η πρώτη έκδοση έχει δημιουργηθεί με βάση την εμπειρογνωμοσύνη των μελών της κοινοπραξίας BeWell και τις πληροφορίες για τις δεξιότητες που έχουν συγκεντρωθεί. Θα κοινοποιηθεί ευρέως στο κοινό για να συγκεντρωθούν σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους- παράλληλα, το έργο BeWell θα δοκιμάσει πιλοτικά νέα προσόντα και τα αποτελέσματα και των δύο πρωτοβουλιών θα ενσωματωθούν στη δεύτερη και τελική έκδοση που θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2026.