BeWell Skills Strategy handler om digital og grønn kompetanseheving og omskolering av helse- og omsorgspersonell.

Den er produsert av en bevegelse med mange interessenter, skapt av og med helse- og omsorgspersonell.

Denne strategien utvikles i to versjoner. Den første versjonen er utarbeidet ved hjelp av ekspertisen til medlemmene i BeWell-konsortiet og innsamlet kompetanseinformasjon. Den vil bli delt bredt med offentligheten for å innhente tilbakemeldinger fra alle interessenter. Samtidig vil BeWell-prosjektet pilotere nye kvalifikasjoner, og resultatene av begge initiativene vil bli innlemmet i den andre og endelige versjonen som skal publiseres i juni 2026.